Η επιτυχία κάθε έργου της AAG οφείλεται στην αγάπη μας για την γαστρονομία και στην πολυετή εμπειρία της ομάδας μας

  • Συνεργάτης
    Zeus Divine Cafe
  • Περιοχή
    Μοίρες Ηρακλείου
  • Παρχοχές
  • Link
    https://www.facebook.com/palio.cafee/